Definicje wyrazów

Są to lipidy eterowe w skład których wchodzą głównie alkohol chimylowy, batylowy i selachylowy. Zawartość alkilogliceroli w oleju wątroby rekina jest zbliżona do zawartości skwalenu.
Po przyjęciu doustnym ok. 90% dawki alkilogliceroli ulega wchłonięciu w jelicie cienkim a następnie dystrybucji w organizmie. Trafiają i gromadzą się m.in. w wątrobie i śledzionie, szpiku kostnym i tkankach limfatycznych3, a wiec w miejscach odpowiedzialnych za budowanie odporności. Alkiloglicerole są również naturalnie przekazywane dziecku z mlekiem matki, budując odporność dziecka.

Astaksantyna to najsilniejszy naturalny przeciwutleniacz jaki możemy dostarczyć naszemu organizmowi. Duża ilość tej substancji zawarta jest w krewetkach, krylu i mięsie łososia nadając im charakterystyczne różowe zabarwienie. Według badań naukowych astaksantyna jako przeciwutleniacz jest 14 razy silniejsza niż witamina E, 56 razy silniejsza niż Î’-karoten i aż 65 razy silniejsza niż witamina C. Jej wyższa od innych substancji skuteczność wynika z unikalnej budowy chemicznej, powodującej, iż astaksantyna po wniknięciu do organizmu trwale kumuluje się w tkankach, wbudowując się w poprzek błony komórkowej. Takie unikalne ułożenie sprawia, że znakomicie chroni fosfolipidy błon komórkowych, lipidy białka i DNA przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. W przeciwieństwie do astaksantyny większość innych przeciwutleniaczy jak np. witamina C czy polifenole roślinne zawarte np. w zielonej herbacie są bardzo szybko usuwane z organizmu, co powoduje, że zapewniana przez nie przeciwrodnikowa ochrona jest krótkotrwała.

Badanie naukowe, polegające na testowaniu nowych metod leczenia i profilaktyki (np. żywienia) na ludziach, aby dowiedzieć się czy są one bezpieczne, skuteczne i lepsze niż obecny standard opieki (leczenia, żywienia, pielęgnacji).

Definicja rozszerzona badania klinicznego - inaczej nazywane eksperymentem klinicznym lub badaniem interwencyjnym prowadzone jest zazwyczaj w celu określenia skuteczności działania oraz bezpieczeństwa stosowania danego leku, kosmetyku, żywności, suplementu diety u ludzi. Ma ono na celu również potwierdzenie lub weryfikację danych, pochodzących z dotychczasowych publikacji naukowych, badań laboratoryjnych oraz badań na zwierzętach, dotyczących działania określonej substancji. Jest to ściśle zaplanowany proces, w którym to mogą brać udział zarówno zdrowi ochotnicy jak i pacjenci z konkretnymi zdiagnozowanymi schorzeniami. Wszystkie badania kliniczne przeprowadzane są zgodnie z jednolitym standardem medycznym, etycznym i naukowym określonym w zasadach dobrej praktyki klinicznej.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej, każde badanie kliniczne prowadzone na ludziach wymaga uzyskania pozytywnej opinii komisji bioetycznej i zgody Ministra Zdrowia, udzielanej na podstawie oceny dokumentacji dotyczącej projektu badania w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych. W procedurze standardowego eksperymentu klinicznego uczestnicy zostają podzielenie na 2 grupy. Osoby w grupie eksperymentalnej otrzymują do stosowania przez dany okres czasu badaną substancję bądź grupę substancji natomiast osoby w grupie kontrolnej otrzymują placebo czyli substancję o całkowicie obojętnym działaniu. Aby obiektywnie ocenić działanie badanej substancji, eksperyment prowadzi się najczęściej metodą podwójnie ślepej próby dzięki czemu ani pacjent, ani lekarz nadzorujący nie wiedzą, który pacjent otrzymuje badaną substancję a który placebo. Przed jak i po zakończeniu badania u wszystkich uczestników ocenia się badane parametry ( np. poziom cholesterolu czy ciśnienie krwi) a następnie na podstawie ich zmian w odniesieniu do grupy kontrolnej ocenia się skuteczność i efektywność działania badanej substancji.

Cząsteczki białkowe wpływające na wzrost, namnażanie i pobudzenie komórek biorących udział w odpowiedzi odpornościowej oraz komórek krwiotwórczych. Cytokiny mogą wybiórczo pobudzać odpowiedź komórkową lub humoralną, co powoduje, że powstaje niezwykle skuteczny system powiązań pomiędzy komórkami układu odpornościowego, tzw. sieć cytokin.

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego mają zaspokajać specyficzne potrzeby żywieniowe określonych grup chorych oraz zdrowych ludzi. Jednak ich skład został tak dobrany, aby największe korzyści odnosili chorzy, którym są dedykowane. Preparaty firmy MARINEX dostarczają naturalnej żywności i niezbędnych genetycznie substancji budulcowych organizmu człowieka służących do zapobiegania i wspomagania w leczeniu chorób powstających w wyniku niedoborów aktywności genomu i mechanizmów życiowych organizmu. Ich konkretne efekty i poziom skuteczności dowiedziono w wielu badaniach klinicznych (u ludzi). Terapie lecznicze uzyskają najlepszą skuteczność przy równoczesnym stosowaniu właściwego żywienia.

Inaczej krwinki czerwone. Składnik krwi odpowiedzialny za przenoszenie tlenu w organizmie i usuwanie dwutlenku węgla. Jest to możliwe dzięki obecności w krwinkach hemoglobiny.
Norma: mężczyźni: 4,3-5,7 mln/mm3 krwi, kobiety: 3,9-5,3 mln/mm3 krwi (różne laboratoria mają własne zakresy wartości prawidłowych, w zależności od stosowanej metody diagnostycznej)

Najliczniejsza grupa komórek obronnych organizmu. Biorą one bezpośredni udział w niszczeniu komórek bakteryjnych, wirusowych itp.
Norma: stanowią od 30 do 90% wszystkich leukocytów (krwinek białych).

Grypa to choroba zakaźna, którą wywołują wirusy. Wirusy grypy ulegają częstym zmianom genetycznym (tzw. mutacje), co powoduje, że w każdym sezonie wiele osób może zachorować na grypę. Wirusy przenoszą się między osobami chorymi a zdrowymi. Grypa nie jest "zwykłym przeziębieniem", ponieważ wirusy grypy są znacznie bardziej niebezpieczne, a konsekwencje grypy mogą być o wiele groźniejsze. Dla niektórych osób, szczególnie z przewlekłymi chorobami serca, płuc czy cukrzycą, grypa może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

W Polsce na grypę zapada około trzech milionów osób rocznie. Niewyleczona grypa jest przyczyną około 6% powikłań rocznie. Jednak według danych szczegółowych powikłania u osób starszych powyżej 65 roku życia mogą pojawić się nawet u 30% chorych, a u dzieci poniżej 2 roku życia nawet u 15%. Najrzadziej powikłania występują w grupie pacjentów od 18 do 35 roku życia.

Z powodu grypy w Polsce liczba zgonów rocznie waha się od 70 do nawet 6000, a liczba zgonów z powodu powikłań grypowych (najczęściej z przyczyn sercowo-płucnych) wynosi powyżej 1000 osób rocznie. Dlatego nie należy grypy lekceważyć.

HDL

Frakcja lipoprotein o wysokiej gęstości. Jest nazwany dobrym cholesterolem.
Transportuje cholesterol we krwi. Obniża poziom cholesterolu poprzez przenoszenie go do wątroby, gdzie jest metabolizowany.
Norma: mężczyźni: 35-70 mg/dl (0,9-1,8 mmol/l), kobiety: 40-80 mg/dl (1,0-2,1 mmol/l) (różne laboratoria mają własne zakresy wartości prawidłowych, w zależności od stosowanej metody diagnostycznej)

To stan równowagi. Każdy żywy organizm ma zakodowane od urodzenia wartości prawidłowe poszczególnych kluczowych dla zdrowia parametrów (np.: ciśnienie krwi, temperatura ciała, pH - odczyn środowiska, odpowiednie nawodnienie organizmu). Jeżeli wszystkie te parametry znajdują się na optymalnym, najlepszym dla organizmu poziomie, mówimy, że organizm jest w równowadze. Organizm w stanie homeostazy uważa się za zdrowy. Choroby zaburzają równowagę organizmu

Wysoko czułe CRP, badanie pomocnicze w ocenie ryzyka rozwoju choroby wieńcowej. Oznaczane jest białko C-reaktywne (CRP), niskie ryzyko choroby wieńcowej poniżej 1 mg/l, wysokie ryzyko powyżej 3 mg/l.

Związek z rodziny cytokin. Hamuje ona syntezę innych cytokin. Produkują ją głównie makrofagi, limfocyty B i limfocyty T.

Substancja pochodzenia białkowego, która wpływa hamująco na proces produkcji białek, w tym wirusowych. IFN-γ pośrednio wpływa na przyjęcie lub odrzucenie przeszczepu, pobudza makrofagi, komórki NK i limfocyty T.

Wtargnięcie do organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych. W celu wywołania choroby muszą one pokonać odporność organizmu. Jeżeli wrota zakażenia znajdują się w pobliżu miejsca występowania infekcji mówi się o zakażeniu miejscowym. Gdy zakażeniu towarzyszą objawy ogólnoustrojowej reakcji zapalnej taki stan nazywa się sepsą.

Koenzym Q10 to związek naturalnie występujący praktycznie we wszystkich komórkach ciała ludzkiego, konieczny dla ich prawidłowej pracy. Jest odpowiedzialny za wytwarzanie niezbędnej do życia energii. Pobudza wzrost i regenerację komórek spowalniając procesy ich starzenia i obumierania. Działa także jako przeciwutleniacz, chroniąc w ten sposób komórki i stabilizując ich błony komórkowe.

(natural killer - naturalni zabójcy) grupa komórek układu odpornościowego biorących udział w niszczeniu chorych komórek w organizmie.
Norma: 0,20 - 0,40 x 109/l

LDL

Frakcja lipoprotein o niskiej gęstości. Została nazwana złym cholesterolem bo transportuje cholesterol z wątroby do innych narządów. Podwyższony poziom LDL w organizmie przyczynia się do rozwoju miażdżycy i zwiększa ryzyko choroby wieńcowej.
Norma: <135 mg/dl (<3,5 mmol/l)

Inaczej krwinki białe. Komórki te wchodzą w skład układu odpornościowego i biorą udział w obronie organizmu przed patogenami (np.: bakterie, wirusy). Zaliczają się do nich między innymi: limfocyty, granulocyty, neutrofile i makrofagi.
Norma: 4 a 10 tys/mm3 krwi (każde laboratorium diagnostyczne ma własne zakresy wartości prawidłowych, w zależności od stosowanej metody diagnostycznej).

lipidy związane z układem immunologicznym. Biorą udział w mechanizmach odpornościowych i procesach zapalnych.

Komórki układu odpornościowego, które odpowiedzialne są w organizmie za niszczenie chorych komórek. Wyróżniamy w tej grupie limfocyty T, limfocyty B.
Norma: ogólnie stanowią 20-40% krwinek białych (leukocytów)
Limfocyty B - norma 0,06-0,66×109/l.
Limfocyty T - norma 0,77-2,68×109/l.

metabolity szlaku kwasu arachidonowego Produkowane są częściowo dzięki możliwości wymiany półproduktów między płytkami krwi i granulocytami. Hamują chemotaksję i adhezję granulocytów, ale stymulują adhezję monocytów. Lipoksyna XA4 poszerza naczynia krwionośne zmniejsza działanie obkurczające leukotrienu LTC4. Ponieważ ilość lipoksyn jest odwrotnie proporcjonalna do ilości leukotrienów przypuszcza się ich wzajemnie przeciwstawną rolę regulacyjną w zapaleniu.

Luteina i zeaksantynato substancje naturalnie występujące w wielu roślinach. Luteina jest żółto-pomarańczowym barwnikiem należącym do grupy karotenoidów. Szczególnie obficie występującym w takich roślinach jak szpinak, jarmuż, brokuł, aksamitka czy kukurydza. Luteinie obecnej w tkankach roślinnych towarzyszy zazwyczaj siostrzany barwnik- zeaksantyna.

Jak wykazują badania kliniczne i epidemiologiczne są nieocenione dla zachowania zdrowia oczu. Ze względu na źle zbilansowaną dietę, która nie dostarcza nam odpowiedniej ilości tych ważnych składników - konieczna wydaje się ich suplementacja preparatami celem utrzymania odpowiedniej kondycji oczu i ograniczenia ryzyka wystąpienia wielu groźnych chorób.

W większości granulocyty obojętnochłonne jest to grupa komórek biorąca udział w obronie organizmu przed komórkami bakteryjnymi.

Równoważnik metaboliczny, 1 MET odpowiada zużyciu tlenu w spoczynku i wynosi 3,5 ml O2 na kg masy ciała/minutę. Np.: proces jedzenia 1 - 1,5 MET.

Komórki układu odpornościowego. Posiadają właściwości fagocytujące czyli niszczące, stanowią ochronę organizmu przeciw bakteriom i innym patogenom.
Norma: 1,5-7,4 ×109/l

Stan organizmu objawiający się deficytem komórek obronnych (granulocytów obojętnochłonnych). Liczba ich spada poniżej 1500/µl krwi. Charakteryzuje się częstymi i szybko postępującymi zakażeniami bakteryjnymi, wirusowymi lub grzybiczymi.

Sprawny zespół mechanizmów biorących udział w wytworzeniu odpowiedzi odpornościowej, czyli zmian, jakie zachodzą w organizmie w odpowiedzi na intruza. Dla celów praktycznych mechanizmy odporności podzielono na: odporność nieswoistą czyli wrodzoną (naturalną) i odporność swoistą czyli nabytą. Odporność może mieć pochodzenie komórkowe lub humoralne. Odporność komórkową charakteryzuje zwiększona zdolność komórek niszczących do uszkodzenia i trawienia drobnoustrojów. Natomiast odporność humoralna to odporność uwarunkowana obecnością swoistych przeciwciał produkowanych podczas odpowiedzi immunologicznej.

(swoista) pojawia się w trakcie naszego życia. Jest integralnie związana z odpornością wrodzoną w celu skuteczniejszej obrony organizmu. Powstaje podczas odpowiedzi odpornościowej na drobnoustrój lub inny wywołujący ją czynnik. Typ odpowiedzi organizmu na patogen, w którym następuje jego selektywne rozpoznanie. Spełnia rolę pamięci immunologicznej, która przy ponownym kontakcie z tym samym drobnoustrojem uruchamia specyficzne wysokoselektywne procesy, które szybciej zwalczają drobnoustroje chorobotwórcze. Komórki odporności nabytej to: Limfocyty B i T.

(nieswoista) rodzaj odporności, który posiadamy od urodzenia, obejmuje on między innymi bariery biologiczne (skóra i jej kwaśny odczyn, komórki wyścielające układ oddechowy, pokarmowy oraz moczowo-płciowy, wydzieliny z bakteriobójczymi składnikami) uniemożliwiające wniknięcie drobnoustrojów do wnętrza organizmu. Typ odpowiedzi organizmu na patogen, w którym nie następuje jego selektywne rozpoznanie. Wszystkie komórki obce wywołują reakcję komórek odpornościowych i próbę ich zniszczenia. Jest bardzo ważna w początkowych etapach życia człowieka, zanim wytworzy się odporność nabyta (swoista). Komórki odporności wrodzonej to min: monocyty, makrofagi, granulocyty i wielopłatowe neutrofile.

Kwasy tłuszczowe EPA + DHA omega-3 są fizjologicznymi substancjami organizmu człowieka, genetycznie niezbędnymi do regulacji jego wielu funkcji. Nie powodują żadnych skutków ubocznych i przywracają homeostazę w organizmie. Spożywanie odpowiednich ilości kwasów tłuszczowych omega-3 EPA + DHA (np. pow. 2000 mg dziennie) oraz zmniejszenie spożycia kwasów tłuszczowych omega-6, pozwala na poprawę ich wzajemnego stosunku w organizmie.
Taki stan prowadzi m.in. do zmniejszenia ryzyka zapaleń przez przekształcanie się EPA + DHA w resolwiny i protektyny oraz ograniczenie syntezy prozapalnych cytokin i prostaglandyn, a także do regulacji procesów krzepnięcia w kierunku przeciwzakrzepowym istotnie zmniejszając ryzyko choroby zatorowo-zakrzepowej.

PAF

Czynnik aktywujący płytki krwi - pochodna fosfatydylocholiny błony komórkowej. Mediator wytwarzany przez komórki tuczne, bazofile, makrofagi, monocyty, neutrofile, eozynofile, ale nie przez limfocyty. Powstaje na skutek bodźca drażniącego komórkę (mediator generowany). W pewnym stopniu odpowiedzialny za wiele objawów reakcji alergicznych m.in. skurcz oskrzeli czy wzrost przepuszczalności naczyń krwionośnych. PAF działa także chemotaktycznie i aktywująco na monocyty i neutrofile.

To wszelkie przemiany zachodzące w organizmie żywym. Należą do nich:
odżywianie, oddychanie, wydalanie, rozmnażanie, wzrost i rozwój, ruch, pobudliwość, sen, przemiana materii, świadomość.

Prostaglandyny są mediatorami zapalenia. Efekty ich tkankowego działania opisać można jako: rubor, tumor, calor, dolor i functio laesa. Rubor czyli zaczerwienienie jest związane z rozszerzeniem naczyń krwionośnych. Tumor czyli guz (obrzęk) związany jest ze zwiększoną przepuszczalnością naczyń krwionośnych. Calor czyli nadmierne ocieplenie, spowodowane jest nadmiernym przepływem krwi przez tkankę. Dolor, czyli ból związany jest z działaniem prostaglandyn na nocyreceproty (zmniejszają one ich próg pobudliwości). Wszystko to prowadzi do upośledzenia funkcjonowania danej tkanki czyli do functio laese.

Działanie na układ sercowo - naczyniowy:

- PGE2 powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych
- PGF2 powoduje silny skurcz tętnic i żył płucnych
- Prostaglandyny E oraz F zwiększaja pojemność minutową serca
- PGI2 powoduje rozkurcz naczyń krwionośnych (dyfunduje do SMC i zwiększa stężenie cAMP), TX2 ma działanie antagonistyczne w tym zakresie

Działanie na płytki krwi:
- małe stężenia PGE2 zwiększają, a wyższe hamują agregację płytek
- PGD2 hamuje agregację płytek
- PGI2 ma działanie antyadhezyjne i antyagregacyjne
- TX2 ma działanie proadhezyjne i proagregacyjne

Działanie na mięśnie gładkie.
a) Mięśnie oskrzeli i tchawicy:
- PGF2 oraz PGD2 kurczą mięśnie oskrzeli i tchawicy
- PGI2 powoduje rozkurcz mięśni oskrzeli i tchawicy
b) Macica:
- PGF2 oraz PGE2 (w małych stężeniach) kurczą mięśnie macicy kobiet ciężarnych

Działanie na przewód pokarmowy:
Prostaglandyny E i F stymulują przemieszczanie się wody i elektrolitów do światła jelita.

Działanie na wydzielanie żołądkowe i jelitowe.
Prostaglandyny oraz PGI2 produkowane przez komórki nabłonka żołądka zwiększaja wydzielanie śluzu. Czynią to zarówno poprzez bezpośrednie działanie na komórki wydzielnicze jak i poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych i poprawę trofiki żołądka (jest to działanie cytoprotekcyjne prostaglandyn). Zaburzenia tego wydzielania jakie wystepuja podczas stosowania dużych dawek NLPZ niespecyficznych w stosunku do COX-2 prowadzą do zmniejszenia przepływu krwi, pogorszenia ukrwienia śluzówki i zmniejszenia wydzielania śluzu. To z kolei prowadzi do systematycznego uszkadzania ściany żołądka przez kwas solny i powstawania nadżerek a nastepnie wrzodów.

Działanie na nerki.
Prostaglandyny zwiekszają diurezę, natriurezę i wydalanie potasu, hamują resorbcję wody warunkowaną przez ADH.

Działanie na oczy.
PGF2 zmniejsza ciśnienei wewnątrz gałki ocznej przez zwiększenie wypływu cieczy wodnistej. Szereg agonistów receptora prostaglandyny F ma udowodnioną skuteczność w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania, choroby związanej z utratą ekspresji COX-2 w nabłonku barwnikowym ciałka rzęskowego.

Działanie na przewód Botalla.
PGE2 utrzymuje drożny przewód tętniczy. Po urodzeniu stężenie tej prostaglandyny gwałtownie spada i przewód się zamyka.

Jeden z najsilniejszych antyoksydantów, który jednocześnie przedłuża działanie witaminy A i E oraz zwiększa produkcję koenzymu Q10. Dotlenia komórki, detoksykuje organizm, prekursor hormonów, regulator przemian cholesterolu, aktywator immunologiczny. Produkowany w naszym organizmie jest niezbędny do życia. Ilość wytwarzanego skwalenu pozwala zabezpieczyć podstawowe procesy życiowe, dla pełnego wykorzystania działań pro zdrowotnych skwalenu powinniśmy dostarczać go w ilości ok 500 mg dziennie. Dieta śródziemnomorska dostarcza nawet do 1000 mg dziennie, stawiając ludność tych rejonów w gronie najzdrowszych i najdłużej żyjących populacji świata.

-bierze udział w biosyntezie cholesterolu. Kiedy podnosi się poziom cholesterolu, organizm wykorzystuje Skwalen do zahamowania biosyntezy - w przeciwieństwie do farmaceutyków, nie występują skutki uboczne
-poprawia stosunek dobrego cholesterolu (HDL) do złego cholesterolu (LDL), pomagając w ten sposób utrzymać równowagę
-obniża poziom trójglicerydów, które są pewniejszym wskaźnikiem chorób serca
-zapobiega utlenianiu LDL - utlenianie LDL jest uznawane za jedno z najgroźniejszych zjawisk
-usprawnia działanie wątroby i woreczka żółciowego, organów biorących udział w biosyntezie i wydzielaniu cholesterolu (sole żółci)


Związki tworzące struktury organizmów żywych, np. białka i tłuszcze. Są to substancje pochodzące z pożywienia, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bez żadnych ograniczeń są transportowane do wszystkich obszarów ciała gdzie oprócz budowy jego struktur biorą udział w reakcjach biochemicznych zachodzących na poziomie komórek i tkanek. Są niezbędne do życia.
Do tych substancji należą m.in.: kwasy tłuszczowe omega-3 (EPA + DHA i inne), skwalen, alkiloglicerole, karotenoidy (likopen, astaksantyna), koenzym Q10 i witaminy głównie te rozpuszczalne w tłuszczach (A,D,E,K).

Związek pełniący rolę kluczowego dla organizmu materiału (substratu), genetycznie niezbędnego, z którego w wyniku przemian biochemicznych powstają kolejne niezbędne dla organizmu substancje (taką rolę pełnią nnkt EPA+DHA omega-3).

Blokowanie procesów zachodzących w szpiku, zmniejszenie ilości komórek szpiku. W wyniku supresji szpiku dochodzi do neutropenii, małopłytkowości i niedokrwistości.

Szlachetne lipidy, zaraz po powietrzu i wodzie, to najważniejsze substancje dla naszego organizmu. 30% - 35% dziennego zapotrzebowania na składniki odżywcze powinno pochodzić z ogólnej puli lipidów:

Lipidy:Kwasy tłuszczowe:Karotenoidy:Pochodne lipidów:
Skwalen
Alkiloglicerole
Omega-3
Omega-6
Omega-9
Astaksantyna
Likopen
Luteina
Zeaksantyna
Koenzym Q10
Witaminy A,D,E,K


Jak wykazały badania kliniczne, dzięki tym lipidom organizm człowieka jest w stanie uruchomić własne mechanizmy regulujące i funkcjonować na optymalnym poziomie. Lipidy te naturalnie wbudowując się w struktury układu odpornościowego znacząco poszerzają jego możliwości działania:

* zwiększają poziom energii, która jest niezbędna do wszystkich procesów życiowych organizmu
* odżywiają szpik kostny, który może wyprodukować silne i sprawne elementy krwi
* zwiększają produkcję komórek odpornościowych, które silniej i skuteczniej bronią organizm
* poprawiają ochronne funkcje skóry, która zwiększa swoją wytrzymałość
* zwiększają dostępność rozpuszczalnych w nich witamin A, D, E, K, które stanowią podstawę wielu naturalnych procesów (np. wit. K - krzepniecie)
* wpływają na zwiększenie skuteczności przepływu informacji, przez co organizm może reagować szybciej i uruchamiać właściwe procesy, czyli inaczej mówiąc decydują o sprawności działania układu nerwowego oraz hormonalnego

Zwyczajowa nazwa estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych, głównie triacylogliceroli. Reszty kwasowe występujące w cząsteczkach tłuszczów zawierają zwykle od 12 do 18 atomów węgla. Tłuszcze naturalne zawsze są mieszaninami różnych estrów glicerolu. Powinny dostarczać 30-35% wartości energetycznej dziennej racji pokarmowej dorosłego człowieka w formie tłuszczy nienasyconych, nie utwardzanych chemicznie, pozbawionych izomerów trans. Ze względu na budowę chemiczną lipidy można podzielić na:

Lipidy proste - estry kwasów tłuszczowych i alkoholi.
- Lipidy właściwe - estry kwasów tłuszczowych i glicerolu.
- Woski - estry wyższych kwasów tłuszczowych i alkoholi innych niż glicerol.

Lipidy złożone - związki zawierające oprócz kwasów tłuszczowych i alkoholi także inne składniki.
- Fosfolipidy - lipidy zawierające kwas fosforowy jako mono lub diester.
- Glikolipidy - związki zawierające co najmniej jeden cukier połączony wiązaniem glikozydowym z częścią lipidową.
- Inne lipidy złożone

Lipidy pochodne - pochodne lipidów prostych i złożonych, powstałych przede wszystkim w wyniku ich hydrolizy, zachowując ogólne właściwości lipidów.
- Kwasy tłuszczowe - składniki tłuszczów, których budowa chemiczna determinuje podział tych związków na kwasy tłuszczowe nasycone, jednonienasycone i wielonienasycone.
- Alkohole
- Węglowodory

TNF

Grupa białek wydzielanych przez komórki układu odpornościowego. Wpływa na aktywność limfocytów, może wywołać apoptozę (śmierć komórki) w komórkach nowotworowych.

eikozanoidy powstające w szlaku przemian kwasu arachidonowego pełniące funkcje lokalnych hormonów; występują m.in. w płytkach krwi; wywierają silny wpływ na agregację płytek krwi, mają zdolność zwężania naczyń krwionośnych, zwiększają stężenie jonów wapniowych.

Uwaga

Treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, specjalistów lub osób zawodowo zajmujących się żywieniem.
Jeśli nie należysz do tego grona, ale szukasz wartościowych i rzetelnych informacji opartych na wynikach badań naukowych i najnowszych doniesieniach ta strona jest na pewno także dla Ciebie.

BioMarine®

8  badań klinicznych

9  ekspertyz naukowych

20  badań lekarskich

BioCardine®Omega-3

2  badania kliniczne

3  ekspertyzy naukowe

19  badań lekarskich

NucleVital®Q10COMPLEX

1  badanie kliniczne

2  badania lekarskie

2  badania eksperckie

Wykonanie TOP-DOG | Kup BioCardine® | Definicje wyrazów | Kontakt --